Zveza lovskih družin Posavja povezuje lovske družine (upravljavke lovišč), ki delujejo na področju občin Sevnica, Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki ter delih občin Bistrica ob Sotli, Škocjan, Radeče in Laško. Področje družin (upravljavk lovišč) je tudi v celoti območje posavskega lovsko upravljavskega območja. Celotna površina območja obsega 82.844 ha, s katerimi upravlja 25 lovskih družin. 

V občini Brežice so to naslednje LD: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Dobova, Globoko, Kapele, Mokrice in Pišece; 
v občini Krško: Brestanica, Krško, Podbočje, Raka, Senovo, Veliki Kamen, Veliki Podlog in Videm ob Savi; 
v občini Sevnica: Bučka, Boštanj, Loka pri Zidanem Mostu, Sevnica, Studenec in Zabukovje ter 
v občini Kostanjevica na Krki LD Kostanjevica na Krki. 

Področje je delno ravninsko, delno pa dokaj razgibano, tako da v loviščih srečujemo naslednje vrste divjadi: navadni jelen, damjak, divji prašič, gams, srnjad, poljski zajec, lisica, jazbec, kuna belica in zlatica, šakal, navadni polh, fazan, raca mlakarica, sraka, šoja in
siva vrana, vse pogosteje pa se na območju zadržuje tudi rjavi medved ter prehodno volk.

V lovske družine ZLD Posavja je včlanjenih 1153 članov. Šolo za lovske mojstre je končalo 13 lovcev, 152 pa jih je zaključilo tečaj za lovske čuvaje. Člani družin se aktivno vključujejo v delo organov ZLD, OZUL, LKD Posavja ter v delo Lovske zveze Slovenije.

KULTURNE SKUPINE

LOVSKI PEVSKI ZBOR GLOBOKO

Razvoj lovske kulturne dejavnosti v Posavju se je pričel z ustanovitvijo LPZ Globoko leta 1971. Zbor je ob ustanovitvi štel 11 članov. Ker so se tudi drugje po Sloveniji ustanavljale podobne skupine, so Globočani dali pobudo in leta 1974 organizirali prvo srečanje slovenskih lovskih pevskih zborov. Kasneje so se zborom pridružile tudi skupine rogistov. Srečanja potekajo vsako leto, vsako deseto leto pa se tradicionalno organizirajo v Globokem. Zbor, ki se je z leti pomlajeval, nastopa na raznih prireditvah v Občini Brežice ter na lovskih prireditvah v Posavju in širše. LZS je zbor, ki ga od 1980 vodi Franc Kene, odlikovala z Redom za lovske zasluge 2. stopnje ter Zlatorogovo plaketo, najvišjim priznanjem s področja kulture.

LOVSKI ZBOR LD KRŠKO

Zbor je bil ustanovljen leta 1996 in je z krajšimi prekinitvami na lovskem kulturnem področju prisoten še danes. Nastopa na raznih prireditvah, nekajkrat pa se je udeležil tudi srečanja LPZ in rogistov. LZS je zbor odlikovala z Redom za lovske zasluge 3. Stopnje.

DOBOVSKI ROGISTI

Skupina je bila ustanovljena leta 1993, ko je član LD Dobova Franc Polovič nabavil roge za skupino rogistov. Prvi strokovni vodja skupine je bil član družine Adolf Vovčak, kasneje pa je vodenje prevzel Krešo Špoljar. Dobovske rogiste danes vodi Robi Deržič. Skupina nastopa na raznih prireditvah v Posavju in širše, redno pa se  udeležuje tudi srečanj LPZ in rogistov. LZS je skupino odlikovala z Redom za lovske zasluge 
3. stopnje.

STRELSTVO

Začetki lovskega strelstva v Posavju segajo v leto 1950, ko so se pričele priprave za organizirano lovsko streljanje. Prva dokaj improvizirana streljanja na glinaste golobe so se dogajala v lovskih družinah, ki so mejila z Republiko Hrvaško, že leta 1951 pa je sledilo tekmovanje med družinami z obeh strani meje. Leta 1964 je Lovska zveza Krško pričela s pripravami na izgradnjo prvega »pravega« strelišča za streljanje na glinaste golobe na Trški gori. Gradbeni odbor je vodil Jože Jurečič, ki je po otvoritvi strelišča 1965 postal prvi koordinator lovskega strelstva pri zvezi. Po smrti Jurečiča leta 1971 je koordinacijo prevzel Ivan Šekoranja, ki je bil na nivoju takratne skupne države znan kot odličen strelec, sodnik in organizator tekmovanj. Njegovo delo je po letu 1980 kot predsednik komisije za lovsko strelstvo pri zvezi nadaljeval Tone Šuler, ki je sledil razvoju strelstva v državi in oblikoval ekipe, ki so se udeleževale republiških in po letu 1991 državnih prvenstev Lovske zveze Slovenije. V tem obdobju je bilo v Globokem zgrajeno strelišče za streljanje na tarčo bežečega merjasca; otvoritev je bila 24.8.1985. Leta 2002 je vodenje komisije prevzel Ludvik Divjak, sledili pa so mu Martin Kerin, Damijan Rožman in Robi Deržič, trenutno pa komisijo vodi Mitja Kos. Lovci strelci so v teh obdobjih dosegali odmevne rezultate v vseh kategorijah streljanja.

2007
Veterani ekipno - Prvaki LZS v streljanju z MK puško - Ekipa:T. Oršanič,Miljan Zidanič,R. Mlinarič
2008
Boštjan Lipar - Prvak LZS v streljanju z MK puško
Veterani ekipno - Prvaki LZS v kombinaciji - Ekipa: T. Oršanič, Miljan Zidanič, R. Mlinarič
Rudi Mlinarič - Prvak LZS veterani glinasti golobi
2009
Veterani ekipno - Prvaki LZS v kombinaciji - Ekipa: R. Mlinarič, F. Pavlovič, J. Koritnik
Veterani ekipno - Prvaki LZS v streljanju z MK puško
Franc Pavlovič - Prvak LZS v streljanju z MK puško med superveterani
2012
Rudi Mlinarič - Prvak LZS veterani glinasti golobi
Člani ekipno - Prvaki LZS na premično tarčo bež. merjasca - Ekipa: Lipar, Rožman, Štefančič
Jože Štefančič - Prvak LZS na premično tarčo bež. merjasca
2014
Rudi Mlinarič - Prvak LZS veterani v kombinaciji
Člani ekipno - Prvaki LZS na premično tarčo bež. merjasca Ekipa:Rožman, G.Slemenšek, Štefančič
Mitja Zidanič - Prvak LZS na premično tarčo bež. merjasca
2015
Jože Štefančič - Prvak LZS na premično tarčo bež. merjasca
Člani ekipno - Prvaki LZS na premično tarčo bež. merjasca - Ekipa: Lipar, Štefančič,G.Slemenšek
Rudi Mlinarič - Prvak LZS veterani glinasti golobi