Lovske družine

Naša lovska zveza zajema 25 lovskih družin:

Lovska družina

Skupna površina lovišča

Lovna površina

Lovska družina Artiče

2741 ha

2452 ha

Lovska družina Bizeljsko

2906 ha

2694 ha

Lovska družina Mokrice

2684 ha

2457 ha

Lovska družina Globoko

2454 ha

2250 ha

Lovska družina Dobova

2396 ha

2096 ha

Lovska družina Čatež ob Savi

2890 ha

2689 ha

Lovska družina Cerklje ob Krki

4054 ha

3537 ha

Lovska družina Brežice

2446 ha

2133 ha

Lovska družina Pišece

2495 ha

2344 ha

Lovska družina Kapele

2177 ha

2049 ha

Lovska družina Senovo

2976 ha

2800 ha

Lovska družina Veliki Kamen

2173 ha

2030 ha

Lovska družina Brestanica

5510 ha

4988 ha

Lovska družina Raka

3404 ha

3202 ha

Lovska družina Veliki Podlog

2871 ha

2755 ha

Lovska družina Videm ob Savi

3461 ha

2945 ha

Lovska družina Krško

5430 ha

4899 ha

Lovska družina Kostanjevica na Krki

5000 ha

4749 ha

Lovska družina Podbočje

2668 ha

2553 ha

Lovska družina Sevnica

2913 ha

2581 ha

Lovska družina Loka pri Zidanem mostu

3853 ha

3688 ha

Lovska družina Boštanj

5068 ha

4798 ha

Lovska družina Studenec - Veliki Trn

4341 ha

4111 ha

Lovska družina Zabukovje

3799 ha

3663 ha

Lovska družina Bučka

2134 ha

2047 ha