PredstavitevZveza lovskih družin Posavja trenutno šteje 1157 članov, ki delujejo v 25 lovskih družinah, ki upravljajo s 25 lovišči na skpni površini 82.844 ha na območju porečja reke Save od Zidanega Mosta, Bohorja in Orlice, Krško-brežiške kotline, Posavskega hribovja do Gorjancev in meje z Republiko Hrvaško.

Vsa društva so zelo aktivna, saj so vpeta v življenje na podeželju in območja vseh krajevnih skupnosti, pri čemer zelo dobro sodelujejo s kmeti, gasilci in ribiči. Prvenstveno se posvečamo uravnavanju živalske populacije v naravi, skrbi za naravo, divjad in prostoživeče živali, kot stransko dejavnost pa izvajamo tudi lov. V zadnjih letih smo izvedli v povprečju 25.000 ur prostovoljnega dela, v kar pa niso všteti obhodi lovišč in čuvajska služba.

V Posavju se nahajajo vse prostoživeče živali, razen gamsa, risa in volka. Imamo povečano število jelenjadi, ki pa na našem območju še ni problematična, pa tudi divjega prašiča, a je populacija slednjega trenutno v upadu. Zabeležili pa smo tudi več zlatih šakalov, ki pa še nima lovne dobe, z namenom, da se ugotovi njihova številčnošt.

Najbolj je v Posavju ogrožena mala poljska divjad, ki zaradi intenzivnega kmetijstva in izsekavanja grmičevja izgublja kritje. V zadnjem obdobju se opazi upad fazanov, poljska jerebica pa je domala že izginila iz našega območja.


Odvzem pomembnejših vrst divjadi v obdobju od 2006 do 2016


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jelenjad 36 23 26 32 33 30 31 36 58 49 60
D. prašič 216 221 252 314 373 278 404 284 536 437 357
Damjak 30 38 34 47 51 51 75 55 56 52 44
Srnjad 2457 2443 2461 2354 2292 2299 2305 2359 2430 2414 2328
Gams 10 9 12 11 12 14 10 12 12 12 10
Zajec 276 349 397 417 347 417 309 265 214 170 160
Fazan 656 885 762 768 609 563 487 327 236 174 149
Raca 277 228 237 237 167 153 193 179 157 171 155


Delo članov v lovišču od 2008 do 2016


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SKUPAJ
Ure 23814 24981 26229 24100 23179 25469 25025 27041 27817 227655
Kako smo organiziraniNajvišji organ je občni zbor, katerega sestavljajo predstavniki lovskih družin naše lovske zveze. Zvezo vodi predsednik Lovske zveze, naloge občnega zbora in tekoče naloge izvaja upravni odbor

Predsednik: Niko Marn ml.
Podpredsednik: Zakšek Slavko
Tajnik: Bogovič Gregor
Blagajnik: Barbič Milan


Predsednik Komisije za organizacijska in pravna vprašanja: Povodnik Andrej
Predsednik komisije za izobraževanje: Lepšina Dušan
Predsednik Komisije za lovsko kulturo: Zakšek Slavko
Predsednik za priznanja in odlikovanja: Butara Franc
Predsednik komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje: Kos Mitja
Predsednik komisije za informatiko: Mešiček Damjan