Lovska družina SevnicaLovišče


Lovišče LD Sevnica leži v osrednjem delu občine Sevnica in zavzema 2918 ha površine. Lovne površine je 2580 ha. Območje je razgibano, gozdne površine prekrivajo 1371 ha, preostalo pa predstavljajo kmetijske in nekaj hektarjev vodne površine. Družina ima v lovišču lovski dom s streliščem ter postavljenih 50 visokih prež. Člani oskrbujejo tudi dve krmišči za divje prašiče.

Člani družineLovski dom

Odvzem pomembnejših vrst divjadi v obdobju od 2006 do 2016


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Srnjad 76 74 82 84 79 73 73 72 89 91 88
D. prašič 3 1 1 0 0 0 3 1 5 5 5
Damjak 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Zajec 2 3 3 3 3 6 3 7 4 4 6
Fazan 0 0 0 0 4 5 4 6 0 0 0
Raca 10 12 10 3 0 4 5 5 5 6 7
Bivak

Delo članov v lovišču od 2008 do 2016


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ure 265 260 533 149 336 333 470
Divjad v lovišču


V lovišču so prisotne naslednje vrste divjadi: divji prašič, srnjad, poljski zajec, lisica, jazbec, kuna belica in zlatica, navadni polh, fazan, raca mlakarica, sraka, šoja, siva vrana.

Članstvo


V družino je včlanjenih 29 lovcev s povprečno starostjo 54 let. Trije lovci imajo zaključen tečaj za lovske čuvaje. Člani se aktivno vključujejo v delo organov ZLD Posavja.

Kinologija


Člani družine za lov uporabljajo dva usposobljena lovska psa.